Finish Start Driver Points
1
2
Kody Havens (99)
2
5
Billy Strange (19)
Plattsmouth, Ne.
3
4
Jacob Hoffman (60)
Fremont, Ne.
4
3
Dustin Baker (7D)
Omaha, Ne.
5
1
Braydon Thornton (219)
Nebraska City, Ne.